Tải miễn phí Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF

Photo of author
Written By Đinh Phương

Sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF là quyển sách cung cấp ngữ pháp tiếng Anh dành cho giáo viên và được xuất bản bởi trường Đại học Cambridge. Hãy cùng Tài liệu số tìm hiểu thông tin về quyển sách này và tải miễn phí link sách PDF để sở hữu quyển sách ngay!

Giới thiệu sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF 

Sách Grammar For English Language Teachers được viết ra với hai mục tiêu chính là để giúp giáo viên phát triển kiến thức tổng thể và hiểu biết về ngữ pháp tiếng Anh cũng như cung cấp cho giáo viên một tài liệu tham khảo dễ tiếp cận để lập kế hoạch bài học hoặc làm rõ các vấn đề của người học.

Sách được viết bởi tác giả là Martin Parrot và được biên tập bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge. Martin Parrott đã làm việc nhiều năm với tư cách là giáo viên và là người đào tạo giáo viên tại London và nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, ông còn là tác giả của cuốn sách Tasks for Language Teachers và Teaching Matters.

Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF
Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF

Một số thông tin cơ bản của sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF:

Tên sáchGrammar For English Language Teachers
Tác giảMartin Parrott
Nhà xuất bảnTrường Đại học Cambridge
Năm xuất bản (bản in)2007
Số trang470 trang

Đối tượng phù hợp sử dụng sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF

Sách Grammar For English Language Teachers By Martin Parrott PDF dành cho:

  • Giáo viên tương lai và học viên đang học ngôn ngữ để thi các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế.
  • Giáo viên muốn phát triển kiến thức và trau dồi ngữ pháp tiếng Anh.
  • Giáo viên cần sử dụng tài liệu học tập để tạo ra phương pháp giảng dạy của riêng giáo viên.
  • Giáo viên sử dụng hoặc không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên.
Đối tượng sử dụng sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF

Nội dung sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF

Mục lục sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF gồm có 5 phần như sau:

Part AWords 
(Từ)
– Nouns (Danh từ)
– Articles (Mạo từ)
– Quantifiers (Lượng từ)
– Adjectives (Tính từ)- Adverbs (Trạng từ)
– Comparatives and superlatives (So sánh hơn và so sánh nhất)
– Prepositions (Giới từ)
– Verbs (Động từ)
– Combining words (Từ ghép)
Part BMore about verbs and related forms 
(Tìm hiểu thêm về động từ và các dạng liên quan của từ)
– Multiword verbs and verbal expressions (Động từ kép và cách diễn đạt bằng lời nói)
– Modal verbs (Động từ khiếm khuyết)
– Infinitive and -ing forms of verbs (Động từ nguyên mẫu và V-ing)
– The present (Thì hiện tại)
– The future (Thì tương lai)
– The past (Thì quá khứ)
– The present perfect (Thì hiện tại tiếp diễn)
– used to and would
– Reported and direct speech (Câu tường thuật và câu trực tiếp)
– Conditional sentences (Câu điều kiện)
Part CSentence constituents and word order 
(Thành phần câu và trật tự từ)
– Sentence constituents: basic principles (Nguyên tắc cơ bản)
– Sentence constituents: major variants (Các biến thể chính)
– Passive constructions (Cấu trúc câu bị động)
– Discourse markers (Sắp xếp, tổ chức ý trong câu)
– Ellipsis and substitution (Phép thay thế và phép lược từ)
Part DComplex sentences 
(Câu phức)
– Finite adverbial clauses (Mệnh đề trạng ngữ giới hạn)
– Noun clauses (Mệnh đề danh từ)
– Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)
– Non-finite clauses (Động từ không giới hạn)
– Defining and non-defining phrases and clauses (Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định)
– Complex sentences: integrating the elements (Tích hợp các yếu tố)
Part EResearching language 
(Nghiên cứu ngôn ngữ)
– Research activities (Hoạt động tìm kiếm)
– Phonemic symbols (Ký hiệu phiên âm)
– Index (Chỉ mục)

Các chương trong Phần A tập trung vào ngữ pháp từ góc độ loại từ, và các chương trong Phần B đề cập đến cụm động từ. Tuy nhiên, Phần C và D lại nhìn nhận những khía cạnh của ngữ pháp ít được chú ý hơn, và bạn có thể muốn dành nhiều thời gian hơn để tiến triển qua từng phần của sách lần lượt và có hệ thống. 

Mỗi chương trong các Phần A-D mở đầu bằng việc xem xét ‘Những yếu tố cân nhắc chính’ liên quan đến chủ đề của chương đó. Những phần mở đầu mỗi chướng giúp  bạn khám phá chủ đề chuyên sâu trong các phần tiếp theo, bao gồm cả ‘Những khó khăn điển hình cho người học’ mà ngữ pháp trong mỗi phần gây ra.

Mỗi chương kết thúc với các bài tập cùng đáp án đi kèm để giúp bạn củng cố lại những kiến thức đã học. Các ‘bài tập củng cố’ này sử dụng các văn bản thực, phiên âm của cuộc trò chuyện và các ví dụ về bài viết của người học. 

Bài tập củng cố của part A chapter Noun

Phần E là phần Nghiên cứu ngôn ngữ, khuyến khích bạn nghiên cứu cách ngôn ngữ được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau, đồng thời đưa phiên âm cho mỗi từ vựng để bạn có thể tham khảo.

>>> Xem thêm:

Link tải sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF

>>> Click vào link file Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF để tải ngay:

Lời kết

Tài liệu số đã chia sẻ thông tin chung về sách Grammar For English Language Teachers by Martin Parrott PDF. Hy vọng rằng quyển sách này là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn trong quá trình giảng dạy môn tiếng Anh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi chuyên mục Tài liệu ngoại ngữ để cập nhật thêm tài liệu tiếng Anh.

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Viết một bình luận