[Tải trọn bộ Ebook] Tâm lý học tội phạm PDF bản đẹp

Photo of author
Written By Ngọc Quý

Cuốn sách Tâm lý học tội phạm PDF cung cấp cái nhìn sâu sắc và phân tích những nguyên tắc cơ bản của tâm lý học tội phạm. Sẽ cho bạn thấy rõ hơn nguyên do vì sao một số người dễ rơi vào việc phạm tội và làm thế nào họ xây dựng và duy trì hành vi tội phạm đó của mình. 

Tài liệu số nơi cung cấp kiến thức và trải nghiệm cho bạn. Hãy đọc sách Tâm lý học tội phạm ngay nhé!

Giới thiệu sách Tâm lý học tội phạm pdf

Sách Tâm lý học tội phạm PDF hay có tên tiếng anh Inside the Criminal Mind của Stanton E.Samenow là một cuốn sách nghiên cứu về tâm lý học của những người phạm tội. 

Cuốn sách sẽ được tập trung vào việc phân tích tâm lý của những người phạm tội, đặc biệt là những người có lịch sử phạm tội nặng. Tác giả không chỉ tập trung vào các yếu tố ngoại lai mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự chọn lựa cá nhân và tâm lý cá nhân trong việc hình thành và duy trì hành vi một người tội phạm. 

Một số thông tin về sách Tâm lý học tội phạm PDF: 

 • Tác giả: Stanton E Samenow
 • Người dịch: Huy Nguyễn 
 • NXB: NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân
 • Năm xuất bản: 2021 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt 
 • Định dạng: PDF 
Sách Tâm lý học tội phạm PDF
Sách Tâm lý học tội phạm PDF

Giới thiệu về tác giả Stanton E. Samenow

Stanton E. Samenow là một nhà tâm lý học và tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm. Dưới đây là một số thông tin về ông:

 • Học vị và Chuyên môn: Stanton E. Samenow có bằng tiến sĩ tâm lý học và đã nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học tội phạm. Ông đã đầu tư nhiều năm trong nghiên cứu và làm việc trực tiếp với những người phạm tội để hiểu rõ hơn về tâm lý của họ.
 • Nghiên cứu và Kinh nghiệm làm việc: Stanton E. Samenow có kinh nghiệm phong phú trong việc làm việc với tù nhân và những người phạm tội, cung cấp cho ông cái nhìn sâu sắc về tâm lý họ và quá trình tư duy của họ. Ông đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu và công tác tư vấn trong lĩnh vực tâm lý học hình sự.
 • Inside the Criminal Mind: Cuốn sách nổi tiếng nhất của Stanton E. Samenow là “Inside the Criminal Mind,” xuất bản lần đầu tiên vào năm 1984. Cuốn sách này đã thu hút sự chú ý lớn và đưa ra quan điểm mới về nguyên nhân của hành vi tội phạm.
 • Quan điểm về tội phạm: Tác giả nổi tiếng với quan điểm của mình về việc không đổ lỗi cho môi trường hay các yếu tố ngoại lai khi giải thích hành vi tội phạm. Ông chú trọng vào tâm lý cá nhân và sự chọn lựa của người phạm tội như một yếu tố chính trong quá trình hình thành hành vi tội phạm.
 • Tác động trong lĩnh vực tâm lý học hình sự: Công trình của Stanton E. Samenow đã có tác động lớn trong lĩnh vực tâm lý học hình sự, thay đổi cách nhìn nhận về tội phạm và hỗ trợ trong việc phát triển các phương pháp điều trị và giáo dục tù nhân.

Stanton E. Samenow là một nhà nghiên cứu và tác giả có đóng góp đáng kể vào lĩnh vực tâm lý học tội phạm, đặc biệt là qua công trình của mình “Inside the Criminal Mind.”

Tác giả sách Tâm lý học tội phạm PDF - Stanton E. Samenow
Tác giả sách Tâm lý học tội phạm PDF – Stanton E. Samenow

Review nội dung sách Tâm lý học tội phạm pdf

Sau khi đọc sách Tâm lý học tội phạm PDF tôi nhận thấy sự lầm tưởng của chúng ta về hành vi của những tội phạm là vẫn còn tồn tại.Với suy nghĩ cũ của chúng ta về tôi phạm thì chúng ta xem họ là nạn nhân của những yếu tố bên ngoài tác động khiến cho họ không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Những yếu tố đó là gì? 

Là nghèo đói, sự yếu kém trong việc nuôi dạy con cái, mắc phải các loại bệnh khác nhau trong xã hội. Cuốn sách đã cho chúng ta thấy những người tội phạm họ không thật sự thông minh, họ chỉ có máu liều về hành động gây án. Nhưng tất cả đã sai khi tác giả đi sâu vào điều tra về những người tội phạm. 

Stanton E. Samenow đã đưa vào nhiều ví dụ thực tế từ trải nghiệm làm việc của mình với những người phạm tội để minh họa và chứng minh những khía cạnh tâm lý học mà ông đang nghiên cứu. Bản chất con người là không thay đổi chỉ có xã hội ngày càng tân tiến hơn, và từ đó tội phạm mở rộng phạm vi với nhiều phương cách gây án được ra đời. 

Sau đây là một số nội dung chính trong sách Tâm lý học tội phạm PDF: 

 • Tâm lý cá nhân và sự chọn lựa:

 Stanton E. Samenow khẳng định rằng những người phạm tội thường xuyên là người có sự chọn lựa tích cực trong hành vi phạm tội của họ. Ông tập trung vào vai trò quan trọng của tâm lý cá nhân, sự chọn lựa và trách nhiệm cá nhân trong quá trình hình thành hành vi tội phạm.

 • Không phải do môi trường:

Một trong những điểm độc đáo của cuốn sách là sự phủ nhận về việc đổ lỗi cho môi trường hoặc yếu tố ngoại lai trong việc giải thích hành vi tội phạm. Stanton E. Samenow nhấn mạnh rằng nguyên nhân chủ yếu của hành vi tội phạm xuất phát từ sự lựa chọn cá nhân của người phạm tội.

 • Tư duy sai lầm: 

Tác giả mô tả một số cách mà tư duy của những người phạm tội có thể bị sai lầm. Điều này bao gồm sự thiếu hiểu biết về hậu quả của hành động, khả năng lạc quan với việc tránh trách nhiệm, và khả năng chối bỏ trách nhiệm về hành vi tội phạm.

 • Quá trình học tội phạm:

Cuốn sách giải thích cách mà người phạm tội thường trải qua một quá trình học tội phạm, từ việc chọn lựa hành vi đầu tiên đến việc duy trì và phát triển các hành vi tội phạm sau đó.

Sách Tâm lý học tội phạm PDF
Sách Tâm lý học tội phạm PDF

Những câu nói hay trong sách Tâm lý học tội phạm pdf

Đây là những câu nói hay về sách Tâm lý học tội phạm PDF. Thông qua các câu nói ta cũng hiểu phần nào về tư duy của một người tội phạm: 

 • “Người phạm tội không phải là nạn nhân của xã hội; họ là người chọn lựa việc phạm tội.”
 • “Tội phạm là một dạng nghệ thuật tự do chọn của người phạm tội.”
 • “Chúng ta không thể hiểu rõ về tội phạm nếu chúng ta không nhìn nhận sự tự do chọn lựa và trách nhiệm cá nhân của những người phạm tội.”
 • “Người phạm tội thường xuyên lựa chọn hành vi tội phạm, và sự chọn lựa này không phải là do áp đặt từ môi trường xã hội hay yếu tố ngoại lai.”
 • “Quá trình học tội phạm không chỉ là việc họ học cách phạm tội mà còn là cách họ nắm bắt và chấp nhận tri thức về tội phạm.”
 • “Không phải môi trường làm cho họ trở thành người phạm tội, mà là họ tạo ra một môi trường thích hợp cho hành vi tội phạm.”
 • “Tư duy của người phạm tội thường bị mắc kẹt trong những mô hình thiếu hụt và chúng không thể nhận biết được hậu quả của hành vi của họ.”
 • “Người phạm tội có khả năng lựa chọn nhưng họ thường chọn sự thuận lợi ngắn hạn mà không xem xét đến hậu quả dài hạn của hành vi tội phạm.”
Trích câu nói hay trong sách Tâm lý học tội phạm PDF
Trích câu nói hay trong sách Tâm lý học tội phạm PDF

Bài học tâm đắc từ sách Tâm lý học tội phạm pdf

Đọc sách Tâm lý học tội phạm PDF đưa ra một số bài học tâm đắc mà bạn cần phải xem. Những bài học này có thể giúp mở mang tầm nhìn về tâm lý học tội phạm và thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về nguyên nhân của hành vi phạm tội:

 • Tâm lý cá nhân và sự chọn lựa: Một trong những bài học quan trọng từ cuốn sách là ý thức về vai trò quan trọng của tâm lý cá nhân và sự chọn lựa trong quá trình hình thành hành vi tội phạm. Người phạm tội không chỉ là nạn nhân của môi trường, mà họ thường chủ động lựa chọn các hành vi phạm tội.
 • Trách nhiệm cá nhân: Cuốn sách nhấn mạnh sự quan trọng của trách nhiệm cá nhân trong việc hiểu và chấp nhận hậu quả của hành vi tội phạm. Người phạm tội có khả năng tự do chọn lựa và phải chịu trách nhiệm đầy đủ về hành động của mình.
 • Không đổ lỗi cho môi trường: Stanton E. Samenow phủ nhận quan điểm đổ lỗi cho môi trường hoặc xã hội trong việc giải thích hành vi tội phạm. Việc hiểu rõ về nguyên nhân tâm lý và sự chọn lựa cá nhân giúp chúng ta nhìn nhận tinh thần của những người phạm tội một cách đầy đủ hơn.
 • Quá trình học tội phạm: Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ về quá trình học tội phạm và cách người phạm tội xây dựng và duy trì các hành vi phạm tội. Điều này có thể giúp trong việc phòng tránh và giảm thiểu hành vi tội phạm.
 • Nhận thức về tư duy sai lầm: Cuốn sách mô tả cách tư duy của người phạm tội thường bị mắc kẹt trong những mô hình thiếu hụt, và nhận thức về điều này có thể giúp hiểu rõ hơn về cách họ nhìn nhận thế giới và quyết định hành động.

Tham khảo nhiều sách hay tại đây:

Download sách Tâm lý học tội phạm pdf

Cuốn sách Tâm lý học tội phạm PDF không chỉ là một tập hợp các nghiên cứu khoa học, mà còn là một thách thức đối mặt với sự thật về tâm lý học tội phạm. Hãy thấu hiểu và tiếp cận một cách sâu sắc về hành vi của tội phạm. Hãy tải ngay tại đây

Lời kết 

Cuốn sách Tâm lý học tội phạm PDF của Stanton E. Samenow là một hành trình sâu sắc vào tâm lý học tội phạm, mở ra những cánh cửa tâm hồn đen tối của những người phạm tội. Sách Tâm lý học tội phạm PDF là nguồn cung cấp thông tin hữu ích để phát triển kỹ năng sống, bằng cách nói về quá trình tư duy và sự lựa chọn cá nhân. 

Cuối cùng, sách Tâm lý học tội phạm PDF không chỉ là một tài liệu hữu ích về tâm lý học tội phạm. Mà còn là một lời kêu gọi để chúng ta đặt câu hỏi, tìm kiếm sự hiểu biết và đối diện trực tiếp với thực tế phức tạp của sự lựa chọn lựa và trách nhiệm cá nhân. 

Back to school IELTS Vietop

Viết một bình luận